Kenia

Stichting Watu Wangu

Stichting Watu Wangu beoogt de empowerment van de mensen in Kenia. We doen dit door de stimulering van de onderlinge samenwerking, investeringen en scholing. We ondersteunen projecten vanuit de samenleving aldaar die leiden tot economische onafhankelijkheid. We stichten voorzieningen voor zwakkeren in de samenleving en richten onderwijsvoorzieningen op.

Ons uitgangspunt is, dat we mensen de kennis, middelen en kracht geven om hun leven in eigen hand te nemen.

U hebt ons voor het jaar 2021 financieel gesteund voor uitvoering van ons project Watu Wangu Academy, het opleidings- en ontwikkelingsprogramma voor jonge vrouwen (en incidenteel voor jonge mannen) zonder (voltooide) opleiding, in het bijzonder voor alleenstaande moeders. Het programma bestaat uit een korte beroepsopleiding, en advies en begeleiding bij de sociaal-maatschappelijke, emotionele, en juridische problemen waarmee zij kampen. Het doel is empowering.

Deze vrouwen hebben door omstandigheden vaak geen voltooide opleiding; ze hebben geen werk, en dus geen inkomen, of ze hebben sporadisch slechtbetaald, ongeschoold werk; veel van hen wonen met hun eventuele kinderen bij hun ouders, grootouders of andere familie, die vaak ook al in armoede leven. De beroepsopleiding stelt hen in staat werk te vinden of als zelfstandige aan de slag te gaan en daarmee een inkomen te verwerven, en het advies- en begeleidingstraject stelt hen in staat beter om te gaan met hun persoonlijke problemen, waardoor ze de kracht vinden hun leven op te pakken.

In het voorjaar van 2019 hebben we de eerste cursus gegeven, die door 31 vrouwen is afgerond, en die onder meer heeft geleid tot verbeteringen aan het programma. Zo verstrekken we nu ontbijt en lunch; bieden we de mogelijkheid tot overnachting voor studenten die ver weg wonen; en voorzien we in kinderopvang, waardoor nu meer vrouwen de lessen kunnen volgen.

In het jaar 2020 hebben 97 vrouwen het programma voltooid. Door beperkingen vanwege Covid19- maatregelen hebben we toen helaas niet op volle capaciteit kunnen draaien.

In het jaar 2021 was nog altijd sprake van beperkende Covid19-maatregelen die van overheidswege werden opgelegd. Voorts maakte de noodzaak tot afstand houden dat we met kleinere groepen moesten werken. Verder hebben wij in de tweede helft van het jaar, toen vaccinatie voor iedereen toegankelijk werd, de voorwaarde ingevoerd, dat leraren en deelnemers gevaccineerd zijn. Ook in dit jaar hebben we daardoor helaas niet de 4 volledige groepen kunnen draaien die we voor ogen hadden. Uiteindelijk hebben in dit jaar niettemin 143 studenten het programma afgerond en een certificaat in ontvangst mogen nemen. Dit is, gelet op de omstandigheden, een alleszins bevredigend resultaat.

Inmiddels zijn we begonnen met de eerste groep voor het jaar 2022.

Naast Watu Wangu Academy hebben we enkele nevenprojecten uitgevoerd. Onder meer hebben we de lokale bevolking geholpen met veilig water uit ons borehole voor consumptie en hygiënische doeleinden; hebben we een hulpprogramma uitgevoerd voor ouderen; en hebben we een lokale pastor geholpen zijn kerkje/community centre, dat was ingestort, te herbouwen, van waaruit hij hulp verleent aan slachtoffers van huiselijk geweld; verslaafden; daklozen; en probleemjongeren. Begin 2022 zijn we ook op beperkte schaal begonnen met het geven van rijopleidingen voor jongeren die werk ambiëren in de vervoersbranche, een sector met een toenemende vraag naar geschoold personeel.

Cursus kleermaken klas juni 2021

Contactgegevens

Stichting Watu Wangu

Elzenlaan 7

Grootebroek

 

 

 

Contactpersoon:
Theo Koopman

stichting.watuwangu@gmail.com

Bekijk ook onze andere projecten

Weeskinderen Huruma Arusha

TANZANIAOndersteunen weeskinderen in ArushaIn 2001 werd door een groep ondernemers, die samen met Dorcas een reis naar Tanzania en Kenia maakten het plan opgevat een weeshuis te realiseren in Arusha, Tanzania. De feestelijke opening van het weeshuis vond plaats in...

Lees meer

Tiny Stoltenborg-Schoenmaker

BRAZILIEDe sponsoring gaat gebruikt worden voor medebekostiging van het functioneren van een Culturele Ruimte in het dorp Itobi. Een Ruimte vrij van partijpolitiek, eucumenisch, om gemeenschapszin, vrijwilligerswerk en leescultuur te bevorderen. Meer uitgebreid...

Lees meer

Thuyilweko women organisation

OEGANDAOpvang en ondersteuning ongehuwde tienermoeders en adolescente moedersDe Thuyilweko Women Empowerment Organisation komt op voor de belangen van kwetsbare meisjes en jonge vrouwen, in de doelstelling van de organisatie verwoord als Promoting the dignity of...

Lees meer