UGANDA

Stichting Uganda

Connectie Westfriesland

Pater Kees Spil was een echte Westfries en werkzaam in Buswale, Uganda. Na zijn gewelddadige dood in 1988 is de Stichting Uganda opgericht om zijn werk voort te kunnen zetten.

Project van Stichting Uganda

Stichting Uganda Werkvoortzetting Pater Kees Spil

Renovatie Primary School Buswale in Uganda


Uitvoeringsjaar
: 2019 en 2020


Doel:

De school voldoet op geen enkele wijze meer aan de huidige normen. Na de renovatie kan er weer op verantwoorde wijze les gegeven worden. Een goed gebouw stimuleert de leraren en verhoogt het leerplezier van de leerlingen en de betrokkenheid  van de ouders. Van de totale kosten is ruim 40% bijeengebracht door de ouders zelf in de vorm van aangeleverde materialen, arbeid en geld.

 

Boekenprojecten voor de Primary Scholen in de parochie Buswale


Uitvoeringsjaren:
2016 en 2021


Doel:

De ongeveer 30 lagere scholen in de parochie Buswale zijn armlastig, er is een groot gebrek aan instructie- en werkboeken en andere leermiddelen. Om daar iets aan te doen, heeft de stichting Uganda  het project Buswale Schools Scholastic Materials (Bussoms) ondersteund. In 2016 zijn 3 scholen voorzien van leerboeken en andere leermiddelen: Buswale Primary School, Buyika Primary School en Buwagama Primary School. In 2021 waren de lesmaterialen bestemd voor Buswale Primary, School, Bulamba Primary School en Banda Primary School.

Vervolg renovatie Primary School Buswale

Uitvoeringsjaar: 2021 en 2022


Doel:

Er is gekozen voor de renovatie van een klaslokaal en een hal. Tussen het klaslokaal en de hal komt een beweegbare wand. Zo kan er bij grote evenementen of bij examens snel één grote ruimte worden gerealiseerd. Dit project is nog volop in ontwikkeling.

 

Contactpersoon:
Joseph Mangeni van de ontwikkelingsorganisatie BUCAPIDO (Buswale Catholic Parish Integrated Development Organisation).

 

Contactgegevens

Stichting Uganda werkvoortzetting pater Kees Spil

Zuiderweg 21a
1461 GB Zuidoostbeemster
Nederland (Netherlands)
Tel: 06 13234153

Contactpersoon:
Stichting Uganda werkvoortzetting pater Kees Spil

Nico Vriend

stichtinguganda@planet.nl

Bekijk ook onze andere projecten

St. Holland Building Nepal

NEPAL Verslag Nepal reis 2022 Op 13 April was het eindelijk zo ver, we konden na 2 ½ jaar eindelijk weer naar Nepal. Bepakt en bezakt gingen we weer...

Lees meer
Hart voor Moldavië

Hart voor Moldavië

MOLDAVIEWij willen de kinderen en ouderen in Moldavië de mogelijkheid bieden zich te kunnen ontwikkelen in een veilige en vertrouwde...

Lees meer
Stichting Edmunda

Stichting Edmunda

INDONESIË Stichting Edmunda zet zich in om kansarme kinderen in Indonesië basis- en middelbaar onderwijs te laten volgen. Project van Stichting...

Lees meer