PERU

Stichting Helping Hands Nederland

De stichting Helping Hands Nederland is in 2009 opgericht door Jeroen Stroet uit Spanbroek.

De stichting HHN heeft als doel het leggen van contacten, het werven van fondsen en donaties in Nederland ter ondersteuning en ontwikkeling van het project van Helping Hands Cusco. Dit project ligt in de stad Cusco, provincie San Sebastián, Peru. Mario. De oprichter van de stichting woont in dezelfde stadswijk en kent als geen ander de problemen en sociale barrières.

De projecten van Stichting Helping Hands Nederland

HHC & HHN

De stichtingen HHC en HHN richten zich met name op kinderen en alleenstaande moeders uit Cusco. Zij ondersteunen hoofdzakelijk het project voor basisonderwijs, kleuteropvang, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding in de eigen woonwijk van deze kinderen. Daarnaast willen zij alleenstaande moeders en kinderen educatie geven op het gebied van hygiëne, voeding en gezondheidszorg.

SaN Gabriel

HHN ondersteunt het project in Cusco financieel en met advies, om ervoor te zorgen dat (straat)kinderen toegang hebben tot de lagere school. De samenwerking sinds 2009 is uitgegroeid tot de school ‘San Gabriel’ waar meer dan 100 kinderen les kunnen krijgen.

Mijn moeder, Riet Stroet-Dekker, heeft meer dan 25 keer de gehele 40MM- wandeling gelopen. De ontvangen bijdrage van u wordt vooral gebruikt voor lesmateriaal.
Bij uitbreiding van de school zullen voor die klassen boeken, schriften e.d. nodig zijn evenals aanvulling/vervanging van materiaal voor de overige klassen.

Contactgegevens

Stichting Helping Hands Nederland
Regulierenstraat 15
2694 BA s’ Gravenzande
+31 6 248 84 700

Contactpersoon:
Jeroen Stroet
info@helpinghandsnederland.nl
ANBI status

Bekijk ook onze andere projecten

stichting Vrienden van Joseph

KENIADe Stichting Vrienden van Joseph heeft als doelstelling het bieden van financiële en/of materiële steun aan diverse projecten in het noordwesten van Kenia. Dat doet de stichting door het organiseren van fondswerving acties voor het gericht financieren van...

Lees meer

stichting Help Verloskundigen

KENIADe sterfte onder moeders in Kenia is maar liefst 1 per 100 bevallingen. Ter vergelijking: in Noord-Europa is dat 1 per 30.000.De grootste oorzaak hiervan is een tekort aan gekwalificeerd personeel. Met Stichting Help Verloskundigen in Kenia wordt geld ingezameld...

Lees meer

Zuster Miriam Commandeur

LETLAND  Opvang dak-en thuislozen. Hulp aan allerarmsten .Missionaries of Charity (moeder Theresa) Wij en onze missionarissen weom@ziggo.nl       Contactpersoon: Piet Zwaan Dorpsstraat 223 1713 HG Obdam Bekijk ook onze andere projecten

Lees meer