ANBI

ANBI

De belastingdienst heeft Stichting 40MM aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat alle sponsorgelden en donaties als gift kunnen worden opgegeven voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting en dat de organisatie geen belasting verschuldigd is bij legaten e.d.

Naam: Stichting 40MM
Plaats: Hem
RSIN: 8197.42.661

Periodieke giften:

Ook is het mogelijk een vaste jaarlijkse gift aan de 40MM te doen. Als je gift aan de belastingvoorwaarden voor periodieke giften voldoet, dan mag je het hele bedrag van de gift aftrekken voor de inkomstenbelasting. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag voor periodieke giften.
Zie: Periodieke en gewone giften (belastingdienst.nl)

Gebruik hiervoor dit formulier: overeenkomst periodieke gift in geld

Financiële gegevens Stichting 40MM

2020: aan 76 projecten is een bedrag van € 750 uitgekeerd.

2021: aan 91 projecten is een bedrag van € 1.000 uitgekeerd.

2022: aan 80 projecten is een bedrag van € 1250 uitgekeerd.

2023; aan 88 projecten is een bedrag van €2000 uitgekeerd.

Statistische gegevens Stichting 40MM

Aantal na 50 x 40MM wandeling

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Totaal na 50 jaar
Wandelaars 1244 800 0  0 1.150 1.071 1.193  100.706
Kilometers (in KM)   0 0 30.712 31.508 35.996 2.986.631
Sponsorgelden (in €) 175.000 100.500 91.500 60.000 87.665 89.032 92.943 6.442.665

Wereld Wijd Wandelen

2022 2021  2020 2019 2018 2017 2016
Groepen 2 2 1 10 13 10 12
Extra uitgekeerd (in €) 500 550 350 4.175 4.732 3.695 4.168

 

Privacyverklaring Stichting 40MM

Stichting 40MM verwerkt uw persoonsgegevens indien, u deelneemt aan onze sponsorwandeltocht, u ons een (eenmailige) gift verstrekt of u contactpersoon bent voor één of meer van onze projecten in minder ontwikkelde landen.

Wandelaars verstrekken deze gegevens zelf aan ons bij het invullen van het inschrijfformulier op onze website. Contactpersonen van projecten verstrekken deze gegevens bij aanmelding.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw geboortedatum
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

Voor de complete privacyverklaring van de 40MM klik hier

 

 

 

Hoofdlijnen van het beleidsplan:

De hoofdlijnen van het 40MM beleidsplan:
– Jaarlijks organiseren van een sponsorwandeltocht op de zaterdag na Hemelvaart in de vroegere gemeente
Venhuizen (tegenwoordig onderdeel van de gemeente Drechterland)
– Het bestuur draagt zorg voor het organiseren van de jaarlijkse sponsorwandeltocht
– Het bestuur draagt zorg voor het verzamelen van de toegezegde sponsorgelden
– De organisatiekosten worden zoveel mogelijk uit de ontvangen inschrijfgelden en donaties betaald
– De opbrengst komt geheel ten goede aan de in dat jaar ontvangen projectaanvragen. Deze projecten worden
door het bestuur getoetst aan de criteria van de 40MM (zie pagina projecten / criteria en verdeling)
– Voor het einde van het jaar worden de ontvangen sponsorgelden uitbetaald aan de goedgekeurde projecten


Het 40MM beloningsbeleid

– Het bestuur en alle vrijwilligers zetten zich volledig Pro Deo in voor de 40MM.

De balans en staat van baten en lasten met toelichting van het afgelopen jaar

U kunt de balans van de 40MM inzien door het aanklikken van deze link.

 

Duurzaamheid

De formule van een wandeling waarbij geld wordt ingezameld voor goede doelen in landen in ontwikkeling blijkt ook na al die jaren nog springlevend en draagt bij aan duurzame contacten met West-Friese ontwikkelingswerkers in vele landen. Zij weten zich hierdoor gesteund en aangemoedigd door hun ‘thuisfront’.

Maar dat is niet het belangrijkste. De Verenigde Naties heeft 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
voor 2030 vastgesteld. De eerste 4 daarvan sluiten direct aan op de missie van de 40MM: Geen armoede, geen honger, goede gezondheid en welzijn, kwaliteitsonderwijs. Deze doelstellingen vinden we bijna allemaal terug in de projecten die door de 40MM ondersteund worden. Daarmee is de 40MM een voorbeeld-initiatief hoe in West-Friesland op een praktische manier, van onder af, aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN gewerkt kan worden.

Kennisbank Filantropie

De 40MM werkt in lijn met de doelstellingen van de Kennisbank Filantropie

Kennisbank Filantropie is eind 2006 als CIGD (Centraal Informatiepunt Goede Doelen) opgericht vanuit de visie dat grotere transparantie een impuls geeft aan de kwaliteit van goede doelen. Meer transparantie van goede doelen en andere filantropische instellingen maakt het mogelijk voor donateurs en andere belanghebbenden om een bewuste keuze te maken en vragen te stellen. Hierdoor kijken filantropische instellingen naar hun eigen functioneren en kunnen zonodig verbeteringen doorvoeren. Uiteindelijk zal dit een positief effect hebben op de gehele sector.

 

Contactgegevens

Stichting 40MM

p/a de Ooijevaar 6

1606 DL Venhuizen
T: 06-54342403

Mail

Doneren

Wil je een vrije donatie doen, dan kan dat natuurlijk!

IBAN: NL62RABO0121299767
BIC:   RABONL2U
KVK: 41234079
Fiscaal nummer: 8197.42.661

📸  Deel jouw foto's

Gelukkig hebben we de foto's nog. Laat ons meegenieten van jouw wandeltocht.

Bestanden uploaden

Met het verzenden ga je ermee akkoord dat we jouw foto's in onze communicatie gebruiken.